Delir

Imagini disparate: o rochie de mătase sfâşiată, o cuşcă                                                         
Fără uşă, un candelabru de sticlă fărâmat, 2 încheieturi                                                           
Din care se preling poveri umane. Constatări bizare.                                                            
Traseu letargic de moluscă                                                                                                        
Spre idealuri. Mutaţii versatile, 7 rânduri de gene,                                                              
Ochi de curcubeu. Asta-s eu? Creaţia unui zeu,                                                                      
O imperfecţiune generată de curiozitate?                                                                                
Din ceară şi lacrimi clădesc o fortăreaţă.                                                                                
O decorez cu sânge infect de erudită paiaţă                                                                          
Ce-şi deghizează în rânjete neafectate impotenţele.                                                                
Cum îţi justifici absenţele                                                                                                         
Ce despică în dezordine toţi pilonii de speranţe?                                                                    
De variabile prea multe depind echilibrele-n balanţe.                                                            
Mă răsfăţ în fatalism ca-n orgasme hormonale.                                                                        
De ce doar nefericirile au gusturi exclusiv letale?                                                                    
Teatral                                                                                                                              
Decorul în care mă ameţesc, mă ghicesc, mă păstrez.                                                          
Delirul mi-e singura formă de extaz ambiental.                
Teroarea e unicul nealterabil crez doar când visez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s