Modelez…

Conturez linii feminine cu sticlă pe asfaltul
clar al cerului insuflat de genul ce reprezint.                                                                            
Nori rotunzi, ochi de fulger, piese din altul                                                                            
sau unul şi al lor farmec, în soare, împlânt.                                                                                
Frenetice curcubeie de seducătoare gene                                                                                  
torn în atmosfera de tensiune corporală.                                                                                
Picioare goale şi degete lungi de miresme                                                                                  
de flirt inocent şi controlat într-o spirală,                                                                                    
de sugestii de zbor şi libertate şi lene,                                                                                        
împletesc. Rouă presar cu migală,                                                                                          
în picături, pe setea ce curge în vene.                                                                                
Aici senin de dorinţe, dincolo ceaţă de pasiune,                                                                          
ondulez cu pensulele de credinţă în apoi.                                                                            
Cu extravaganţă regală, în a vântului rece uniune                                                                          
cu ploaia de lacrimi, sădesc milă de noi.                                                                            
Cu unghiile înfipte în sceptrul luminii selenare                                                                          
ţâşnesc, spre cascada de plăsmuiri vii, ţinte.                                                                          
Sub căldura inimii, plină de aer şi sânge, o zare                                                                        
de nelămuriri şi îndoieli şi regrete ţes cu minte.                                                                        
Cu fire de culoare din părul despletit de iubită                                                                            
sculptez, în lipsă de gravitaţie, un pământ.                                                                                
Cu pereţi moi de foi cerebrale, un gând                                                                                
de sărut umed în deşertul uitării cedez. Mită                                                                                
de infinită lipsă de suprimare de iubit                                                                                    
împăturesc sub pleopele ei. Şi într-o clipă                                                                              
de golire a conştiinţei înşurubez un plăpând                                                                                  
plâns fără lacrimi, căci totu-i risipă.                                                                                        
Modelez artisticul umanei existenţe,                                                                                    
rezumată indulgent în prezenţe şi absenţe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s