În palma ta (In your palm)

Slăbeşte-mi cătuşele,
Şterge-mi fruntea udă, netedă încă.
În pumnal de foc, arde căpuşele
De scârbă, oroare şi resemnare
Ce-şi umplu trupul din a mea adâncă,
Înfuriată, prea rubinie mare
În care mă scald din începuturi.

Unge-mi cu săruturi
Colţurile ochilor deşertate de-o lacrimă
Al cărei gust uitat încă
Îmi arde tâmplele cu o patimă
Nestăpânită de despovărare.
Nu-i curios?, sărata mare
Translucidă şi de suprafaţă
Mă poate face să mă simt în viaţă,
În a ei pierdere-n curgere.
Să nu lamentezi în deplângere
Despotica mare lăuntrică ce vie
Doar conţinută, nu revărsată, mă ţine.

Spală-mi părul şi suflă genuin interes
În ochii-mi stinşi, de eres neatinşi.
Cară-mă pe braţe, te rog,
Nu pe-un magic inorog.
Poveştile nu m-ating destul, doar răsuflarea
Obosită mă incită.
Nu te îndoi de a mea pretenţiozitate,
Ai dreptate, sunt sucită.
Însă, nu las nimic nerăsplătit, îţi promit.
Aşează-mi diafanul fluture cu aripi safirii
De metal, pe clavicula stângă.

Apoi, pe leagănul balconului, îmi îngână
Numele şoptite ale celor mai îndepărtate astre.
Braţul tău strivindu-mi umerii să ajungă
Spiritul ce-n zbor e pe cale să se avânte
Spre imposibila înălţime a raiului.
Să-l ţii imprimat în palma ta, şi graiului
Inimii mele, captiva cuştii, vocea-ţi să-i frămâmte
Dor de căuş în care să se desfete-n protecţie.
Pe clavicula mea, şi-n palma ta, o lecţie
De amor sfâşiat între doruri lumeşti şi sfânte.

***

(Loosen my handcuffs,
Wipe my damp forehead, smooth yet.
In dagger of fire burn the ticks
Of disgust, horror and resignation
That fill their bodies from my deep,
Furious, too ruby sea
In which I bathe from beginnings.

Anoint with kisses
The corners of my eyes, deserted by a tear
Whose forgotten taste still
Sears my temples with an irrepressible
Passion of unburdening.
Isn’t that curious? The saline sea,
Translucent and shallow,
Makes me feel alive
In its loss in flowing.
Do not lament in mourning
The large despotic inner one which alive
Only contained, not poured out, keeps me.

Wash my hair and blow genuine interest
In my quenched eyes, by *eres untouched.
Carry me on your arms, please,
Not on a magical unicorn.
The stories don’t touch me enough, only the tired
Breathing incites me.
Do not doubt my pretense,
You’re right, I am twisted.
But I don’t let anything unrewarded, I promise you.
Lay the ethereal butterfly with sapphirine wings
Of metal, on my left collarbone.

Then, on the balcony’s cradle, hum to me
The whispered names of the remotest stars.
Your arm squeezing my shoulders to reach
The spirit which in flight is about to dash
To the impossible heights of heaven.
Keep it printed in your palm, and to the idiom
Of my heart, the cage’s captive, your voice to knead
Crave of scoop in which to delight in protection.
On my collarbone, and in your palm, a lesson
Of love torn between earthly and divine longings.)

P.S. Rhyme does get lost in translation & *some words can’t be transmuted without marring their beauty.

The photo’s source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s